Keisti sienos kirtimai

Daug pasaulyje šalių ir beabejo iš vienos į kitą reikia kirsti sieną. Pareigūnai kad apsaugotų šalį užduoda kvailiausius klausimus (pavyzdžiui kertant sieną į nepripažinta bet atsiskyrusią nuo Moldovos šalį Padniestre), bet apie tai vėliau.

Kertant sieną Šengeno zonoje net pristabdyti nereikia. Dauguma europos šalių važiuoji autostradoje 130km per valandą ir tik pamatai ženklą, kad jau kitoje valstybėje.Skrendant į JAV sudėtingiau. Po 8 valandų varginančio skrydžio tave pasitiks policijo pareigūnas ir nepatikliai vartydamas pasą uždavinės klausimus (ką veiksi čia? kiek pinigų turi? Iš kur pinigai? kas moka už kelionę? kokioje šalyje gyveni? Ar turi čia giminių? ir t.t.) kad įsitikintų, kad nesi teroristas ar nežadi pasilikti šalyje. O jeigu pasirodys, kad esi įtartinas, persius atgal per Altantą į gimtają Europą. Izrealis taupogi baidosi teroristų ir po klausimų lavinos reiks dar iškraustyti savo kruopsčiai supakuotą bagažą.
O Padniestrej jau kita situacija. Sieną kirsti teko jau gerai po vidurnakčio sienos poste beveik viduryje niekur. Žiogų griežimo melodijos ir nuobodžiaujantis pareigūnai aplinkui. Užsipildžiau formas ir nusiuntė eiti prie sienos kontrolieriaus, kuris atsakingas ką įleisti į šalį. Vietoj visų varginančių klausimų tik vieną uždavė įbauginančiu tonu „Nebaisu?“, lyg neįleistų turistų į šalį, jeigu jiems baisu butų.