10 savaitė: tranzavimas Mozambike [1min skaitymo]

Pradėjau savaitę atsikėlimu palapinėje po medžiu ir netoli pelkės. Ir mano vienintelis tikslas buvo keliauti į šiaurę.

Buvo gana lengva tranzuoti. Pietų Mozambike buvo daugiau privačių mašinų ir kuo arčiau pusiaujo, tuo jų mažėjo, kol vienintelis transportas liko sunkvežimiai. Kartais netgi maršrutinius mikroautobusiukus ar autobusus sutranzuodavau, kurie už dyka paveždavo. Žmonės yra draugiški su užsieniečiais.

Buvau pakviestas į svečius 2 kartus. Pirmas pasiulė apsistoti Mozambikietis inzinierius statantis kelius. Jo šeima ir kolegos gyvena didelėje, modernioje ir vakarietiškus standartus atitinkančiame darbininkų miestelyje. Aš netgi tai nakčiai gavau visą namą. Vėliau vakare buvo paruoštas švediškas stalas visiems darbuotuojams (ir keliautojui liko vietos). O mane pakvietes Mozambikietis pastoviai kartojo „Mes gyvename blogoje vietoje, bet tikrai negyvename blogai“. Ir negalėčiau nesutikti su juo prisiminęs skurdų kaimelį, kuriame žmonės už keleta dolerių dienai pragyvena, o čia aš turiu netgi karštą dušą ir valgau gamintas mini picas.

Kitas į svečius priėmęs žmogus buvo portugalietis čia jau pora metų gyvenantis ir dirbantis sunkvežimio vairuotoju. Po 8 valandų kelionės kartu, pakvietė apsistoti jo uošvio paprastame viešbutuke. Deja, bet neturėjome bendros kalbos tiesiogine ta žodžio prasme. Aš portugališkai nemoku, o jis angliškai. Visgi labai draugiškas žmogus.

Hitchhiking on the wrong side of the road | Tranzavimas netoje kelio pusėje

Morning in the tent

Just passing time… And guys enjoying 15L of coconut wine (only 5euro) | Vietinis laiko prastumimo būdas geriant kokusu vyną iš 15L kanistro Hitch for today | Šios dienos sutranzuota mašina Usual house in central Mozambique | Tradiciniai namai centriniame Mozambike This monkey was not afraid to come to the city | Nepabijojusi miesto bezdžionė

Truck driver Deto | Furistas Deto Shower… Well just a red bucket with water and doors to hide from others | Dušas… O ištikro tik kibiras su vandeniu ir duris pasislėkti nuo žmonių

Almost first thing I seen after opening tent doors in morning | Beveik pirmasis vaizdas nuo ryto pravėrus palapinės duris

Ilha da Mozambique

Usual type of transportation and other passengers | Bendrakeleiviai

Today I got invited to stay at whole guest house | Šiandien pakvietė apsistoti svečių name

Today I got invited to stay at this place | Šiandien pakvietė čia apsistoti